Telliskivi kirbuturu sisekorraeeskiri

Mõisted
Korraldaja - MTÜ Eesti Kirbuturg (registrikood 80278710)
Müüja - isik, kes rendib Korraldajalt kasutamiseks territooriumi osa (Müügiplatsi)
Müügiplats - Korraldaja poolt üheks müügipäevaks müüja kasutusse antav turu osa sisehooajal mõõdus 2,5x1,2m ; välihooajal mõõdus 3x2m

Reeglid
 • Koha broneerimisega kinnitad, et oled tutvunud osalusinfoga ja sisekorraeeskirjadega ning oled nõus kõigi tingimustega.
 • Telliskivi kirbuturul (edaspidi turg) võivad kaubelda eraisikud.
 • Turul võib kaubelda kodumajapidamises ülejäänud kasutatud esemetaga (riided, nõud, lasteasjad, raamatud, mänguasjad, kodumasinad jne) ja isetehtud käsitöö ning aiasaadustega.
 • Müüdavad esemed peavad olema puhtad, soovitavalt terved ja komplektsed. Võimalikest puudustest tuleb ostjat enne tehingut teavitada.
 • Korraldaja ei vastuta rentniku tegevuse eest ning ei anna turul müüdavale kaubale garantiid ega vastuta müüdud kauba kvaliteedi eest. Kaupa puudutavad pretensioonid tuleb lahendada müüjal ja ostjal omavahel.
 • Korraldaja jätab endale õiguse otsustada ja keelata ebasobivate kaupade müük. Korduva kahtlustuse korral on korraldajal õigus keelduda müügiplatsi rentimisest ja kasutaja konto eemaldatakse süsteemist.
 • Turul kauplemiseks tuleb esmalt müügiplats broneerida ning selle eest tasuda. Müügiplatse broneeritakse kodulehe www.kirbuturg24.ee vahendusel või vabade kohtade olemasolul kohapeal. Broneeri plats enda nimele. Platsil võib olla mitu müüjat, kindlasti peab kohal olema isik, kelle nimele on laud broneeritud.
 • Müügikoha broneeringu tühistamisel vähemalt 1 nädal enne toimumispäeva tagastatakse 90% platsitasust, hilisemal broneeringu tühistamisel platsitasu ei tagastata ja kohta teiseks kuupäevaks ei vahetata.
 • Müüjate registreerimine ja müügiplatside väljastamine toimub turupäeva hommikul kella 10:00st kuni 11:00ni. Müügiplatside väljastamine lõppeb kell 11:00, pärast mida pannakse tühjad müügikohad vabamüüki (makstud platsitasu ei tagastata).
 • Müüjal peab kaasas olema broneeringut kinnitav pilet (kas paberil või elektrooniliselt nt nutitelefonis) ning ta peab kandma nimesilti.
 • Müüja peab mahutama oma kauba renditud müügiplatsi piiridesse.
 • Müüja vastutab lisaks müügikohale ka Korraldajalt renditud inventari (laud, stange jne) säilivuse ja korrasoleku eest. Inventari kahjustamise korral on müüja kohustatud hüvitama kahjustatud eseme maksumuse.
 • Müüja on kohustatud müügipäeva lõpus koristama enda müügikoha ning tagastama inventari. Müümata jäänud esemed tuleb kaasa võtta. Iga müüja vastutab müügikoha heakorra eest kirbuturu ajal ning on kohustatud koristama selle enne lahkumist. Müümata jäänud kaupa ei tohi jätta Loomelinnaku territooriumile ega prügikastidesse. Korraldajal on õigus küsida korrastamata müügikoha eest trahvi 30€ kohapeal või hiljem pärast üritust.
 • Loomelinnaku territooriumil on parkla, mida võivad kasutada nii müüjad, kui külastajad. Parkimisel ja peatumisel tuleb arvesta korraldaja korralduste, ajutiste liiklusmärkide ning kaasliiklejatega. Valesti pargitud masinad teisaldatakse.
Telliskivi kirbuturul on keelatud:
 • uute ja kasutamata kaupade hulgimüük
 • Müügiplatsi edasiandmine või -müümine
 • kaubelda alkoholi, tubakatoodete, tulirelvade, narkootiliste ainete ja piraattoodetega.
 • Renditud inventari väljaviimine turu territoorriumilt
 • Alkoholi tarbimine turu terrritooriumil


Keelatud tegevuse korral on Korraldajal õigus nõuda rikkuja lahkumist Telliskivi kirbuturu territooriumilt, makstud platsitasu rikkujale ei tagastata.

MüüjaleOsalusinfo
Broneerimisjuhis
Broneerimine
Sisekorraeeskiri
Kasutajaks registreerimine
Müügiplatside ootejärjekord
Müügiplatsid (talv)
Müügiplatsid (suvi)
Unustasid parooli?
Telliskivi kirbuturu fotoalbumBroneeri müügiplats!
Javascript peab olema aktiveeritud, et vaadata kirbuturg24.ee veebilehte.
Palun aktiveeri javascript brauseri seadetes!